Cho thuê kho

Cho thuê kho


Project Description

Với các Depot container nằm ở vị trí thuận lợi cạnh Cảng Đình Vũ, Cảng Hải Phòng, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Greenport

Greencom sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải trên khắp Việt Nam.