Cho thuê nhà xưởng

Cho thuê nhà xưởng


Project Description

Các khu vực nhà xưởng Greencom xây dựng đều là các khu nhà xưởng kiên cố, có hệ thống bảo vệ hòan chỉnh, hệ thống chiếu sáng, thông gió theo tiêu chuẩn quy định, an ninh 24/7.