Cho thuê Bãi

Cho thuê Bãi


Project Description

Cơ sở hạ tầng đảm bảo cho hoạt động khai thác depot, bao gồm:

  • Mặt bãi chứa container trải asphalt
  • Cổng ra vào rộng 46m, 2 chiều
  • Hệ thống thoát nước
  • Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ
  • Điện sản xuất 3 pha, 380V cấp tại trạm điện