Liên hệ

Gửi thông tin

Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Dịch vụ Đình Vũ

Khu phức hợp công nghiệp Greencom
  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải An, Hải Phòng
  • Điện thoại liên hệ:

Mrs. Hà: 0913 221 880
Mr. Kiên: 0932 388 283
Ms. Trang: 0901 526 196

  • Email: sales@greencom.vn