Sự khác biệt

Greencom nằm sát hệ thống các cảng lớn tại khu vực Đình Vũ: Cảng Đình Vũ, Cảng Tân Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Vip Greenport.vi-tri

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Miễn thuế 4 năm đầu
  • Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
  • Thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu

Thuế thu nhập cá nhân:

  • Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ tiền công, tiền lương, thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức kinh tế hoạt đông trong Khu kinh tế

Với tổng diện tích lên tới 12ha, sẽ đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai của khách hàng.

  • Đối với bãi chứa Container, chứa hàng: Cơ sở hạ tầng được thiết kế chuyên phục vụ cho khai thác cont rỗng/hàng. Khu vực cont hàng và cont rỗng được quy hoạch để đảm bảo khả năng khai thác tốt nhất cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng tốt nhất.
  • Đối với nhà kho: Trên nền thiết kế cơ sở, chúng tôi cùng khách hàng tìm kiếm giải pháp tối ưu để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong quá trình khai thác kho.
  • Đối với nhà xưởng: Trên nền thiết kế cơ sở, chúng tôi sẽ cùng khách hàng tối ưu hoá không gian và các khu vực sử dụng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

Đối với Greencom, nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẵn sàng thiết kế các sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của các phân khúc thị trường khác nhau: từ các doanh nghiệp khai thác dịch vụ kho bãi/logistics đến các doanh nghiệp sản xuất, từ doanh nghiệp có quy mô nhỏ đến những đơn vị có quy mô lớn và định hướng lâu dài.