Giới thiệu

Khu phức hợp công nghiệp Greencom được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Heza) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 022 21 000088 ngày 10/10/2014.

Với diện tích 12ha, Khu phức hợp công nghiệp Greencom muốn nhắm tới khách hàng tiềm năng là các đơn vị khai thác dịch vụ Logistics, các đơn vị khai thác depot và các đơn vị sản xuất nhỏ. Greencom được thiết kế để tạo ra một chuỗi không gian hoàn chỉnh để phục vụ nhóm khách hàng tiềm năng của Quý khách hàng từ hệ thống bãi chứa hiện đại dành cho lưu giữ nguyên vật liệu đầu vào, khu nhà xưởng tiêu chuẩn để sản xuất, cho đến khu vực nhà kho lưu giữ hàng hoá trong thời gian chờ xuất hàng.